Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Tilgjengelighet sommer 2023@

Vi har åpent alle dager gjennom sommeren (med reduksjon i antall ansatte på jobb).

Telefontid er redusert (0830-11 og 12-14). Vi ønsker alle en god sommer.