Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret 23.12.2021

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss via helsenorge eller telefon før du møter.