Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Forberedelser til legetime

Se vedlagt link angående hva du kan gjøre for at legetimen vil ha størst mulig nytte for deg.

https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/forbered-deg-til-timen/

Bestem på forhånd hva du vil ta opp

Mange pasienter har flere helseproblemer som de ønsker å ta opp med legen. Som regel er det lagt opp til én problemstilling per konsultasjon. Fastlegekontorene praktiserer dette forskjellig, så sjekk med legekontoret på forhånd.

Skriv ned det du vil ta opp med legen på en huskelapp og start gjerne med det du opplever som det viktigste. Da er det lettere for legen å vurdere om det er en sammenheng mellom problemene eller vurdere om du må få flere timer.

Selv små problemer kan gi store plager. Det er bedre å gå en gang ekstra til legen enn å engste seg over lang tid for at det skal være noe farlig.