Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Forsinket regningsutsending

En feil i journalsystem har gjort at noen regninger ikke har blitt sendt ut korrekt. Du kan da dessverre motta regninger for legetjenester tilbake i tid (fra ca 01.05.22). Ta kontakt med oss ved spørsmål om mottatt regning. Feil skal være rettet per 01.10.22.