Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensavaksine 2022/23 fra 12.10.

Vi starter influensavaksinering av risikogrupper fra og med onsdag 12.10. Denne kan settes på legetime evt. send edialog eller ring og avtal vaksinering uten time. Du må være på legekontoret i 20 minutter etter vaksinering for å sikre rask behandling ved vaksinereaksjon.

Vaksine koster 279 kroner og dekkes ikke av frikort.

Risikogrupper:

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og diabetes type 2.
  kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  nedsatt immunforsvar.
  svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.