Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Kveldstakst ekonsultasjon

Ekonsultasjoner som ikke kan besvares innen normalarbeidstid (08-16) kan belastes med kveldstakst. For å unngå unødvendig tidsbruk, anses ekonsultasjonshenvendelser som et implisitt samtykke til dette. Egenandel teller fullt mot frikort.