Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Sommer 2022

Vi har åpent alle dager og vil ha tilgjengelige timer for øyeblikkelig hjelp. Ferieavvikling gjør at du kan få time ved annen lege enn din fastlege. Telefontid er i sommer satt til 0830-11 og kl 13-14, denne innskrenkes ytterligere ved dårlig kapasitet.


Vi ønsker alle en god sommer.