Nyheter

Legekontoret

Sommer 2024

På grunn av ferieavvikling vil det i perioden fra og med uke 23 til og med uke 32 være redusert bemanning. Behov for akutt hjelp og nødvendige kontroller vil bli prioritert. Det blir begrenset mulighet for bestilling av timer online i denne perioden. Du kan også henvende deg til oss via Helsenorge.no, og e-konsultasjon med din lege vi være mulig dersom legen er tilgjengelig for besvarelse.


Telefontiden vil i denne perioden normalt være fra kl. 08.30 til 11.00 og kl. 13.00 til kl. 14.00.